İş Alanları

Günümüzde veri ve bilginin, basılı ya da elektronik herhangi bir formatta yer aldığı tüm kurum, kuruluş ve yapılar bilgi ve belge yönetimi alanının çalışma ve araştırma alanına girmektedir. Kütüphane, arşiv, müze ve bilgi merkezleri başta olmak üzere kamu kurumları, özel sektör firmaları, medya kuruluşları, teknoloji geliştirme girişimleri, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, sanat kuruluşları, eğitim kurumları, bilimsel ve popüler yayıncılık gibi pek çok alanda bilgi yöneticilerine ihtiyaç ve talepler giderek artmaktadır.     

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri dört yıllık lisans eğitimi ardından “Bilgi Yöneticisi” derecesi ile mezun olmaktadır.

Menüyü Kapat