Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili öğrenciler,

 

Bilgi yönetimi, bilginin elde edilmesi, düzenlenmesi ve erişilebilir şekilde hizmete sunulması ile ilgili uygulama ve süreçleri araştıran, geliştiren ve öğreten bir bilim dalıdır. Alanın en önemli özelliklerinden biri, her tür ortamdaki bilginin yönetim sürecinde kurum, teknoloji ve insan unsurunu birlikte ele almasıdır.

Doğru bilgiye ulaşmak, bilginin yeniden kullanımı, hızla değişen kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt verebilecek formatta sunulması amacıyla sistemler geliştirilmesi, etik ve hukuki ilkeler dahilinde kullanımının sağlanması gibi konular, Bölüm mezunlarının sorumluluk alanlarındandır. Farklı türde bilgi merkezlerinde sunulan bilgi hizmetleri, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı olanaklarla bilginin yönetimi, veri yönetimi, bilimetri, kurumsal içerik yönetimi, elektronik belge yönetimi, bilgi hizmetlerinin pazarlanması, bilginin güvenilirliği ve güvenliği, dijital insani bilimler, bilgi mimarisi gibi konular, alanın ilk etapta sayılabilecek çalışma ve araştırma başlıkları arasındadır.

Bilginin, çağımızda ekonomik bir değer olarak yükselişi, sosyal değişime etkisi, teknolojik gelişmelerin hızı, bilgi yönetimi alanını hiç olmadığı kadar diğer bilim dallarına ve uygulama alanlarına yaklaştırmıştır. Bu nedenle, alanımızın disiplinlerarası olma özelliği de son yıllarda öne çıkmaktadır. Her biri birer bellek kurumu olan, kütüphaneler, arşiv ve müzeler başta olmak üzere; eğitim, iş dünyası ve kültür gibi farklı alanların bilgi ile ilişkisi, bilgi yönetimi uzmanlarının bu alanlardaki çalışmalarda giderek artan bir yoğunlukla yer almasını sağlamaktadır. Derslerimizin planlaması yapılırken de sizlere, ülkemizdeki ve Dünyadaki gelişmeleri anlama, teknolojik yönelimleri takip edebilme ve farklı konularda uzmanlaşma imkânı sunulması amaçlanmıştır. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz, bu derslerin listesine şuradan  ulaşabilirsiniz.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, sadece İzmir’de değil, Ege Bölgesindeki üniversiteler içerisinde de Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün bulunduğu tek Üniversitedir. Balatçık Kampüsünde yer alan Bölümümüz, bağımsız bir yerleşkede sunulan akademik ortam ve imkânların yanı sıra, İzmir’in hızla gelişmekte olan bir bölgesinde yer almanın avantajlarına da sahiptir.

İzmir’de “Farkındayız Farklıyız”.

Sizleri de Bölümümüzde görmekten mutluluk duyacağız.

Doç. Dr. Gülten Alır Derbent

Menüyü Kapat